Producenci

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.aspiusprofishing.pl, prowadzony jest przez firmę "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o., z siedzibą ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, tel. kontaktowy +48 604118116.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.aspiusprofishing.pl, służy do dokonywania zakupów ubrań oraz artykułów wędkarskich za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym www.aspiusprofishing.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie www.aspiusprofishing.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika firmy "Aspius Pro Fishing Outdoor".

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego www.aspiusprofishing.pl.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy www.aspiusprofishing.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma "Aspius Pro Fishing Outdoor" zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:

a. We wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości.

b. Przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym www.aspiusprofishing.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego www.aspiusprofishing.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym www.aspiusprofishing.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. www.aspiusprofishing.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. Firma "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez www.aspiusprofishing.pl treści o charakterze bezprawnym.  

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. Odbiór osobisty w Warszawie.

b. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.2. www.aspiusprofishing.pl będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie www.aspiusprofishing.pl z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. Sprawdzeniu przez firmę "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych.

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić firmę "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. telefonicznie kontaktując się z pracownikiem sklepu internetowego www.aspiusprofishing.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@aspiusprofishing.pl.

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny www.aspiusprofishing.pl, pomiędzy klientem a sklepem może być prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu www.aspiusprofishing.pl widniejący na fakturze. www.aspiusprofishing.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, www.aspiusprofishing.pl zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

4.7. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.  

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Firma "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.  

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego otrzymania do sklepu, z którego towar pochodzi (adres na fakturze). Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów używania) oraz oryginalnie opakowanego, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął opakowanie (np. folię chroniącą rękojeść wędki) lub plomby zabezpieczające towar.

6.4. Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez firmę "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. na wskazane przez Zamawiającego konto, jeśli wcześniejsza zapłata za towar nastąpiła za pomocą przelewu.  

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – www.aspiusprofishing.pl.

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora biuro@aspiusprofishing.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a. Zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia.

b. Wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego www.aspiusprofishing.pl.

c. Wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego www.aspiusprofishing.pl.

d. Przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży na www.aspiusprofishing.pl.

8.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o.

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

RABATY

  • Zarejestrowany Klient - udział w programie lojalnościowym. Stały rabat od 4% do 9%.

 

  • Nowy Klient - jednorazowy rabat 5% przy pierwszych zakupach.

 

  • Zakupy za min. 100 zł - rabat 2%.

 

  • Zakupy za min. 200 zł - rabat 3%.

 

  • Zakupy za min. 500 zł - rabat 4,5%.

 

 

Promocje

Szorty bojówki "CAMO" Szorty bojówki "CAMO" 139,00 zł 172,00 zł

Szorty bojówki "PUSTYNIA" Szorty bojówki "PUSTYNIA" 149,00 zł 172,00 zł

Bluza polarowa - rozpinana Bluza polarowa - rozpinana 199,00 zł 260,00 zł

Spodnie bojówki "Pustynia" Spodnie bojówki "Pustynia" 149,00 zł 198,00 złBluza polarowa - kangurka Bluza polarowa - kangurka 179,00 zł 240,00 zł

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produkty:
54
Kategorie:
32
Nowości:
4
Promocje:
7

Cenniki do pobrania

Wersje językowe

LINKI

Przewodnicywedkarscy.pl - Wyprawy wędkarskie

 

Narybytv.tv - Wędkarska telewizja internetowa

 

Naukawedkowania.pl - Szkolenia wędkarskie

 

Sklep jest w trybie podglądu

Copyright © 2013-2016 - "Aspius Pro Fishing Outdoor" Sp. z o.o. - Wszystkie prawa zastrzeżone.

{nocache:d22fe53003f0e0f4657cf859a8320457#0}
Sklep internetowy Shoper.pl